top of page

Romulus Ladea

Sculptor 

Romulus Ladea, cunoscut și ca Romul Ladea, (n. 17 mai 1901, Jitin, Caraș-Severin – d. 27 august 1970, Joița, zona Arcuda, județul Giurgiu) a fost un mare sculptor român, profesor universitar şi rector al Universității de Arte din Cluj și Timișoara, fondator al Școlii de Sculptură Modernă și inițiator al Sculpturii Moderne din Transilvania.

Ladea și-a început formarea sub Dimitrie Paciurea la București, a continuat-o la Paris în cadrul École Nationale Supérieure des Beaux-Arts și Académie Julian, dar și-a definitivat-o sub atenta subraveghere a lui Antoine Bourdelle în cadrul Académie de la Grande Chaumière. Formarea sa a fost influențată și de Auguste Rodin în timpul studiului la Paris și definitivată în ceea ce privește talentul figurativ prin lucrul în atelierul lui Constantin Brâncuși din Montparnasse.

Încă de la prima expoziție personală din 1923 la doar 22 de ani, Ladea s-a exprimat stilistic printr-un puternic stil personal ce a evocat identitatea culturala românească. El imortalizează în bronz, marmură, lemn și în piatră, trasături ferme ale unei spiritualități specifice, materializând arhitectonic eroii, miturile și ideile reprezentative istoriei noastre. Artist român prin etnie și patriotism și european prin formare și spirit.

Romulus-Ladea.jpg
7.png

Cronologia vieții și operei sculptorului Romulus Ladea

1901

Se naște la Jitin (Caraș-Severin), fiu al lui Gheorghe Ladea și Eva Gherghina, născută Argane.

1906 -1910

Absolvă școala primară  de la Ticvanii (Caraș-Severin), considerat ,,copil minune” datorită calificativelor de excelență și talentului artistic pentru desen și modelaj.

1910 - 1912

Urmează Gimnaziul din Oravița, cunoscut ca Realschule, cu un bun renume, apoi în 1912-1914 Școala normală de la Caransebeș.

1914 - 1920

Studii la Școala Superioară de Arte din Timișoara.

1921

Cursurile  universitare de artă la Școala de Arte Frumoase din București, cu profesorul  de sculptură Dimitrie Paciurea.

1923

Cluj, Expoziția de Arte Plastice a artiștilor din Transilvania, Romulus Ladea participă cu grup de portrete. Articolul elogios al lui Lucian Blaga, în presa vremii: „Adevărata revelaţie a expoziţiei e însă tânărul Ladea”.

1923

Împreună  cu graficianul Ștefan Beleznay, deschide o expoziție de sculptură la Palatul Culturii din Arad, spațiu în care prezintă șase busturi, portrete din ultimele selecții.

1923

Călătorie documentară la Viena, Munchen, Dresda, Berlin, vizitează muzeele de artă, ajunge în Franța, vede ansamblul Generalul Alvear de Antoine Bourdelle expus la Salon des Tuileries de la Paris. Este puternic impresionat, decide revenirea la Paris pentru studii cu sculptorul și profesorul Antoine Bourdelle.

1923

Căsătoria cu Maria Kiss. Primește primele comenzi de statuară de for public.

1923

Realizarea  primelor opere de statuară monumentală: Monumentul A.D. Xenopol pentru Palatul Culturii (Arad) și Monumentul Avram Iancu, inaugurat la Alba în 1924 cu participarea Regelui Ferdinand I și a Casei Regale. Dezvelirea statuii are loc cu prilejul sărbătoririi lui Avram Iancu la centenarul nașterii.

1924 - 1925

Întoarcerea lui Ladea în Franța pentru studii de perfecționare îl aduce în preajma marelui sculptor Antoine Bourdelle. Studiază la Paris în academiile libere. La Académie de la Grande Chaumière se bucură în atelierul de sculptură de corectura, lecțiile și cursurile profesorului Antoine Bourdelle, la Academie Julian, în atelierul de desen și pictură, beneficiază de studii după model viu și crochiuri sub observația profesorilor, iar la Musée du Louvre sunt cursurile de istoria artei și profitul de a fi în fața sculpturilor celebre din galeriile muzeului. Încă, mai mult, se bucură de numeroase vizite la Expoziția Internațională Art-Deco , iar în primăvara lui 1925, tânărul Ladea se află lângă Constantin Brâncuși, în atelierul acestuia din Montparnasse, angajat de către maestru să lucreze cu plată la cioplirea a trei dintre sculpturile sale, concepute  și destinate de artist să fie etalate într-o viitoare expoziție la Paris.

1926

La întoarcerea în țară, Expoziție personală Romul Ladea la Palatul Culturii din Arad, în care prezintă 30 de sculpturi și desene: grup compozițional, personaje în picioare, portrete și nuduri în ronde-bosse, din marmură, alabastru, ghips. 

1927 - 1933

Ladea este invitat să ocupe postul de profesor  în învățământul superior. Este profesor de sculptură la Şcoala Belle-Arte în cadrul Universității Ferdinand I din Cluj, apoi, continuă  a se dedica școlii cu pasiune (1933-1941)

1936

La doar 35 de ani este numit rector al Academiei  de Arte Frumoase din Timișoara.

1936

În acest interval de timp se căsătorește (1934) cu pictorița Lucia Piso și în anul următor se naște unicul lor fiu, Ion.

1930

Cluj. Expoziție de grup: Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Romul Ladea.

  • Șimleul Silvaniei - dezvelirea monumentului  de for public, Simion Bărnuțiu;

  • Expune două sculpturi la Expoziția artiștilor ardeleni, la Cluj;

  • Este prezent cu lucrări ronde-bosse la Salonul artelor bănățene, unde primește Premiul I pentru sculptură.

1931

Expune pentru prima dată la Salonul oficial din București.

1929 - 1933

La  Oravița sunt realizate și amplasate cele trei busturi din bronz: Regele Ferdinand I, Mihai Eminescu și Damaschin Bojincă.

1938

Execută bustul actorului și dramaturgului Zaharia Bârsan pentru Teatrul Național din Cluj.

1939

Busturile  Mihai Eminescu pentru Șiria și Vincențiu Babeș pentru  Hodoni, județul Timiș; participă la organizarea Expoziției de artă plastică ardeleană inițiată de Astra; primește Premiul I pentru sculptură; se amplasează la Spitalul Bega din Timișoara busturile lui Victor Babeș și A. Cândea; Timișoara, capitala culturală a Banatului, menționează strălucita grupare a intelectualității în întâlnirile literare și artistice de la Cafeneaua Spieluhr, patronată de profesorul și maestrul Romul Ladea.

1941

Prezent cu opere la Expoziția retrospectivă a cărții, artelor plastice și graficii românești din Banat din Timișoara.

1942

Comanda pentru monumentul din bronz Ion Creangă, numit de sculptor Cronicarul.

Sculptează Monumentul funerar al dr. Ioachim Miloia, pictor și istoric de artă, directorul Muzeului Banatului, Timișoara.

1943

Bustul scriitorului Mihail Gașpar pentru Bocșa Montană.

  • Este distins cu Meritul cultural clasa I.

  • Monumentul funerar al scriitorului Victor Vlad  de la Marina, Timișoara.

1945

I se acordă Premiul I al orașului Timișoara și Premiul I al revistei Vrerea pentru sculptură.

1946 - 1957

Ladea se retrage la Suceag, lângă Cluj, la schimbarea regimului politic prin trecerea României de la monarhie la republică populară și, în izolarea din dramaticele evenimente ale țării, lucrează pregătind expoziția personală  cu caracter retrospectiv pentru București. Rămâne  în atelier și pregătește un deceniu expoziția retrospectivă. Fiul său Ioan, în vârstă de doar 12 ani este arestat, devenind cel mai tânăr deţinut politic al regimului.       

1958

Sălile Dalles din București au prezența Expoziției retrospective Ladea cu sculpturile create de artist în perioada 1946-1958. Teme și subiecte contraindicate de ideologia oficială a politicii etapei, precum: Crucifix, Pieta sunt alăturate portretelor simbolice ale lui Horea, Cloșca, Tatăl meu – Gheorghe (chip cristianic), Mama, Fratele meu - Toma, Ion - fiul sculptorului (aflat în închisoare politică până în 1962) autoportretelor sau portretelor cu profil psihologic individual (Lya Pop, Acad. Grigore Benetato) de mare concentrare spre sine, unele cu puternică degajare dramatică sau meditativă (Zaharia Bârsan), altele prin respirația dimensiunii eroice (Horea) comunicau atitudinea de frondă și dreptul libertății de exprimare individuală.

În ambianța restricțiilor ideologice, urmările expoziției aduc surprinzătoarea recunoaștere oficială a operei și a numelui sculptorului Romulus Ladea, așezarea personalității artistului în selecta galerie a maeștrilor artei României, relația oficială cu artistul fiind ilustrată de comanda creării monumentului de for public, de mari dimensiuni, dedicat politicianului vremii, ministrului Dr. Petru Groza, urmată de reintrarea artistului în drepturile solicitării publice, comenzile pentru Simion Bărnuțiu la Zalău și Petoffi la Sighișoara și apoi, primirea atelierului din partea Fondului Plastic, filiala Cluj.

1962

Profesorul  Ladea este rechemat în învățământul universitar la catedra de sculptură a noului Institut de arte plastice Ion Andreescu din Cluj, i se recunoaște autoritatea până la sfârșitul vieții.

1963

Expoziție  de grup la București, împreună cu pictorii Lucia Piso-Ladea, Ion Mitrea, Paul Sima și Liviu Florean.

1964

I se conferă titlul de Maestru emerit al artei; se amplasează busturile Horea, la Cluj și Alba; bustul lui Liviu Rebreanu este așezat în spațiul public de la Prislop. În același an se ridică amplul monument al lui Lucian Blaga la Lancrăm.

1962 - 1970

Monumente de personalități culturale și istorice, sculpturi în bronz: N. Bălcescu, I.L. Caragiale, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, V. Vătășianu.

1964

Bustul lui Ion Agârbiceanu, bronz, Cluj.

1965

Este președinte al filialei Cluj a Uniunii Artiștilor Plastici.

1966

Expoziție  retrospectivă organizată de Muzeul de artă din Cluj, la împlinirea vârstei de 65 de ani a sculptorului.

1966

Bustul lui Liviu Rebreanu este amplasat în parcul orașului Cluj, iar la București, în Parcul Herăstrău, monumentul Mihail Sadoveanu.

1968

Editura Meridiane publică monografia Romul Ladea de Nicolae Crișan.

1969

Monumentul Avram Iancu este înălțat la Vidra și la Huedin.

1970

Tinerețe, grup statuar în piatră, așezat la Cluj, în orașul studențesc.

1971

Monumentul René Jeannel sculptat de Romul Ladea se inaugurează la Paris sub auspiciile Academiei Franceze.

Apare albumul Romul Ladea de Ion Miclea publicat la Cluj de Editura Dacia.

1972

Expoziția retrospectivă, București, deschisă în ianuarie-februarie în sălile Dalles, prin susținerea organizării și catalogului de către pictorița Lucia Piso-Ladea, soția sculptorului și de Muzeul de artă din Cluj.

1967 - 1970

Ladea finalizează Monumentul Şcoala Ardeleană. P. Maior, S. Micu-Klein, Gh. Şincai (bronz), amplasat în Piața universității din Cluj-Napoca.

1972

Școala Ardeleană, grupul statuar din bronz, realizat în ultimii ani ai vieții sculptorului, este amplasat în piața Universității din Cluj.

1973

Monumentul Nicolae Bălcescu, Cluj.

1976

Muzeul  de Artă din Cluj-Napoca organizează Expoziția omagială a artistului la 75 de ani de la nașterea sa.

1979

Apare volumul Romul Ladea și lumea lui cuprinzătoare, îngrijit de Dorian Grozdan la Editura Facla din Timișoara.

1981

Muzeul de artă din Cluj-Napoca - Expoziție omagială la 80 de ani de la nașterea sculptorului.

2017

Apariția monografiei LADEA, volum de 400 de pagini, editat și tipărit la Monitorul oficial din București, cu fotografiile operei realizate sub directa observare a sculptorului și transmise autoarei cărții, Adriana Botez-Crainic.

2021

Muzeul de artă din Cluj-Napoca - Expoziție omagială la 120 de ani de la nașterea sculptorului.

2023

Muzeul National de Artă al Romaniei – Expoziţie Romulus Ladea – Sculptură, expoziția creatorului școlii de sculptură clujene, Romulus Ladea, autorul unei viziuni moderniste ce adopta un limbaj sculptural original extras din tradiția populară locală, din lecția maeștrilor clasici și din tendințele sculpturii europene interbelice, fără a fi tributar niciunei influențe, deși a studiat la Paris cu Antoine Bourdelle și a lucrat în atelierul lui Constantin Brâncuși din Montparnasse.

Momente Cheie

Arta maestrului Ladea urmăreşte traiectoria vieţii sale şi este profund conectată cu realităţile culturale, politice şi istorice ale vremii. 

bottom of page